Kooperativet

Vi föräldrar

Vi föräldrar är mycket stolta över vår förskola. Vi tycker om att kunna påverka och ha en inblick i hur våra barns förskoleverksamhet fungerar. Det är vi föräldrar tillsammans med den engagerade personalen som gör Hovet till vad det är! Personalen gör ett fantastiskt arbete och är mycket aktiva - vi försöker att backa upp dem på alla sätt. Att ha sitt barn på Hovet innebär många positiva saker och att alla föräldrar, barn och personal känner varandra skapar en stor gemenskap och trygghet för såväl stor som liten. För att vi ska kunna ha en fungerande verksamhet och en bra miljö för våra barn att vistas i krävs det en del arbetsinsatser av oss som föräldrar, vilka dessa är kan du läsa om nedan.

Föräldratjänst

Fem eftermiddagar per termin för de som har förskolebarn och tre gånger per  termin för de som har fritidsbarn och 15-timmarsbarn, gör vi föräldratjänst. Vi föräldrar städar då lokalerna, ordnar mellis och deltar i barngruppen. 

Medlemstjänst

Två gånger om året gör vi medlemstjänst, en gång på våren och en gång på hösten, oftast på lördagar.
På medlemstjänsterna fixar vi gemensamt till vår förskola både in- och utvändigt samtidigt som vi umgås och lär känna varandra bättre. 

Trädgårdsvecka

Under semesterstängningen på sommaren ansvarar tre till fyra familjer för att hålla ordning i trädgård och hus.

Styrelseuppdrag

Det är vi föräldrar som utgör styrelsen på Hovet och det är också vi som ansvarar för att fastigheten sköts, att ta vattenprover, att inhandla och sköta om all datorutrustning med mera på förskolan. Styrelsen är huvudman och har det yttersta ansvaret för verksamheten.
Någon gång under sin tid på Hovet ska varje familj antingen sitta med i styrelsen eller ha en av de tyngre ansvarsposterna. 

Medlemsmöten

Ungefär sex gånger per år har vi medlemsmöten som är obligatoriska för alla medlemmar. På dessa möten pratar vi om verksamheten och tar viktiga beslut.
Varje höst och vår efter ett av medlemsmötena har vi föräldrar och personal gemensamt en fest där vi äter och har trevligt tillsammans.  

Föräldraaktiviteter

Under året har vi flera gemensamma aktiviteter som bland annat mamma- respektive pappakvällar och även skidresa.
Allt för att vi ska få en så bra gemenskap som möjligt!