Verksamheten

Barnens nyfikenhet, fantasi och kreativitet är inspirationen i vår verksamhet, och kan bestå i att barnens intressen bestämmer ett tema som vi sedan gemensamt utvecklar.

Återkommande fördjupningsområden i vår verksamhet är temaarbeten och retorik. Härigenom tillgodogör sig barnen en mängd viktiga verktyg.

Stäng>>
sandbox

Om Temaarbete och retorik

Temaarbete bidrar till:

Att ta till sig kunskap själva
Att lyssna på varandra
Att uttrycka sig på flera olika sätt
Att utveckla ett analyserande tänkande
Att arbeta tillsammans
Att utveckla en stark självkänsla

 

Retorikträning och retoriklek går ut på att barnen ska:

Utveckla ett rikt språkbruk för att kunna beskriva känslor, saker och skeenden
Våga ha en åsikt eller en känsla även om ingen av kompisarna tänker likadant
Kunna argumentera och lösa konflikter verbalt
Respektera och praktisera turtagning
Träna på att lyssna aktivt
Ge och ta uppmärksamhet
Öva perspektivbyte, inlevelse, koncentration och ansvar
Stärka sin självkänsla