Verksamheten

Barnens nyfikenhet, fantasi och kreativitet är inspirationen i vår verksamhet, och kan bestå i att barnens intressen bestämmer ett tema som vi sedan gemensamt utvecklar.

Återkommande fördjupningsområden i vår verksamhet är temaarbeten och retorik. Härigenom tillgodogör sig barnen en mängd viktiga verktyg.

Läs mer>>
sandbox