Vad är Reggio Emilia

Att arbeta Reggio Emiliainspirerat innebär ett forskande arbetssätt där barnens val, förkunskaper, tankar och teorier är viktiga.

Stor vikt läggs vid den skapande processen och fantasin. Det är inte själva slutprodukten som är det vikigaste utan vägen dit.

Läs mer>>
sandbox