Kooperativet

Hovet drivs som en föräldrakooperativ förskola/fritids – en ekonomisk förening med ansvar för verksamheten. Det innebär att föräldrarna har stor möjlighet att påverka, men också ett ansvar att delta i förskolans och föreningens arbete.

Hovet är ett väl etablerat föräldrakooperativ som bedrivit förskole-/fritidsverksamhet sedan 1989. Verksamheten finansieras genom kommunala bidrag och en låg månadsavgift från föräldrar.

Stäng>>
sandbox

 

 

Vi föräldrar

Vi föräldrar är mycket stolta över vår förskola. Vi tycker om att kunna påverka och ha en inblick i hur våra barns förskoleverksamhet fungerar.

Det är vi föräldrar tillsammans med den engagerade personalen som gör Hovet till vad det är!

Personalen gör ett fantastiskt arbete och är mycket aktiva - vi försöker att backa upp dem på alla sätt.

Att ha sitt barn på Hovet innebär många positiva saker och att alla föräldrar, barn och personal känner varandra skapar en stor gemenskap och trygghet för såväl stor som liten.

För att vi ska kunna ha en fungerande verksamhet och en bra miljö för våra barn att vistas i krävs det en del arbetsinsatser av oss som föräldrar, vilka dessa är kan du läsa om nedan.

Föräldratjänst
5 eftermiddagar per termin för de som har förskolebarn och 3ggr/termin för de som har fritidsbarn och 15-timmarsbarn, gör vi föräldratjänst. Vi föräldrar deltar då i barngruppen under hela föräldratjänsten, som är mellan 12:30 och 17:30. Kommer man tidigare finns möjlighet att köpa lunch från köket för en mindre peng.

Medlemstjänst
2 gånger om året gör vi medlemstjänst, en gång på våren och en gång på hösten, oftast på lördagar.
På medlemstjänsterna fixar vi gemensamt till vår förskola både in- och utvändigt samtidigt som vi umgås och lär känna varandra bättre.

Trädgårdsvecka
Under semesterstängningen på sommaren ansvarar 3-4 familjer för att hålla ordning i trädgård och hus.

Styrelseuppdrag
Det är vi föräldrar som utgör styrelsen på Hovet och det är också vi som ansvarar för att fastigheten sköts,
att Hovetbussen rullar, att ta vattenprover, att inhandla och sköta om all datorutrustning med mera på förskolan.
Någon gång under sin tid på Hovet ska varje familj antingen sitta med i styrelsen eller ha en av de tyngre ansvarsposterna.

Medlemsmöten
Ungefär 6 gånger per år har vi medlemsmöten som är obligatoriska för alla medlemmar. På dessa möten pratar vi om verksamheten och tar viktiga beslut.
Varje höst efter ett av medlemsmötena och varje vår efter årsmötet har vi föräldrar och personal gemensamt en fest där vi äter och har trevligt tillsammans.

Föräldraaktiviteter
En gång per termin anordnar vår PR- och aktivitetsgrupp en mammakväll/dag respektive en pappakväll/dag där vi tillsammans hittar på roliga saker utanför Hovet.
Allt för att vi ska få en så bra gemenskap som möjligt!