Kooperativet

Hovet drivs som en föräldrakooperativ förskola/fritids – en ekonomisk förening med ansvar för verksamheten. Det innebär att föräldrarna har stor möjlighet att påverka, men också ett ansvar att delta i förskolans och föreningens arbete.

Hovet är ett väl etablerat föräldrakooperativ som bedrivit förskole-/fritidsverksamhet sedan 1989. Verksamheten finansieras genom kommunala bidrag och en låg månadsavgift från föräldrar.

Läs mer>>