Kooperativet

Hovet drivs som en föräldrakooperativ förskola/Fritids – en ekonomisk förening med ansvar för verksamheten. Det innebär att föräldrarna har stor möjlighet att påverka, men också ett ansvar att delta i förskolans och föreningens arbete.

Hovet är ett väl etablerat föräldrakooperativ som bedrivit förskole-/fritidsverksamhet sedan 1989. Verksamheten finansieras genom kommunala bidrag och en låg månadsavgift från föräldrar.

Stäng>>
sandbox

 

 

Vi föräldrar

Vi föräldrar är mycket stolta över vår förskola. Vi tycker om att kunna påverka och ha en inblick i hur våra barns förskoleverksamhet fungerar.

Grunden för verksamheten är att den engagerade personalen och föräldragruppen tillsammans arbetar för barnen och Hovets bästa.

Personalen gör ett fantastiskt arbete och är mycket aktiva - vi försöker att backa upp dem på alla sätt.

Att ha sitt barn på Hovet innebär många positiva saker och att alla föräldrar, barn och personal känner varandra skapar en stor gemenskap och trygghet för såväl stor som liten.

 

Arbetsinsater

Föräldratjänst
6ggr/termin för de som har förskolebarn och 2ggr/termin för fritidsbarnen. Vi serverar mellanmål och är med i barngruppen.

Medlemstjänst
2ggr/år. Vi fixar till vår förskola både in och utvändigt.

Trädgårdsvecka
4 familjer ansvarar för trädgård och hus under semesterstängning.

Styrelseuppdrag
Under sin tid på Hovet får varje familj även ta styrelseuppdrag.

Medlemsmöten
Ca.6ggr/år. Vi pratar om verksamheten och tar viktiga beslut. Att gå på dessa möten är obligatoriskt för alla medlemmar.