Bloggen

Föräldrar och personal på Hovets föräldrakooperativ har tillgång till Hovetbloggen.

Bloggen är en plats för information om aktuella händelser i verksamheten, såväl som en rolig och upplysande anslagstavla för små och stora händelser i Hovets vardag.

Till Hovetbloggen
sandbox